Ophavsretsloven

Video eller tv (på DVD, Blu-ray, tv, Streaming eller i et andet digitalt format) som kan købes eller lejes på internettet og i detailhandelen/videoudlejnings forretninger må kun anvendes til privat brug med mindre brugeren af videogrammet har erhvervet en særskilt licens. MPLC vil i de allerfleste tilfælde kunne løse institutioners og virksomheders behov for brug af ophavsretsbeskyttet audiovisuelt materiale ved at tilbyde disse en mulighed for at tegne en Paraplylicens®

Rettighedshaveren af et filmværk eller et tv program er beskyttet af Ophavsretsloven (læs mere nedenfor) og der gives mulighed for at straffe misbrug med både bøde og fængsel. 

Ophavsretten er det regelsæt, der beskytter ophavsmænd, producenter og udøvende kunstnere mod, at deres værker og præstationer bliver kopieret og brugt offentligt uden deres samtykke.

Advarselsteksten på videogrammerne fremhæver at videogrammet kun må anvendes til privat brug i private hjem og overtrædelser vil medføre civilretsligt og strafferetsligt ansvar og at dette vil blive retsforfulgt af Foreningen af Danske Videodistributører. 

RettighedsAlliancen checker regelmæssigt, at reglerne om ophavsret til film overholdes, og at de fornødne licenser foreligger. RettighedsAlliancen retsforfølger enhver ophavsretskrænkelse.

 

About Image